г.  иев, ул. ћакеевска€, 10ј
“елефоны:
 иевстар: +380(98)840-2122
ћ“—: +380(99)725-5683
Life: +380(63)922-5058
+380(63)105-7270
ћы в соцсет€х: Facebook ¬ онтакте Google+
«аписатьс€ на приЄм

Ћицензии

договор публичной оферты
«ј“¬≈–ƒ∆≈Ќќ
Ќаказом ƒиректора
“ќ¬ Ђ≤мпер≥€ ƒент≥сї
ƒегасюк Ћюдмили ¬≥ктор≥вни
є4-ќ в≥д Ђ07ї липн€ 2020 року

ƒќ√ќ¬≤– ѕ”ЅЋ≤„Ќќѓ ќ‘≈–“»
на наданн€ медичних та ≥нших послуг
1.    «агальн≥ положенн€
1.1.    ћедичний центр “овариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю Ђ≤мпер≥€ ƒент≥сї (надал≥ - Ђ¬иконавецьї), в особ≥ ƒиректора ƒегасюк Ћ.¬., €кий д≥Ї на п≥дстав≥ —татуту, на п≥дстав≥ ст.ст. 633, 641, 644 ÷ив≥льного кодексу ”крањни, пропонуЇ медичн≥ послуги необмеженому колу ос≥б, в≥дпов≥дно до умов цього ѕубл≥чного договору про наданн€ медичних послуг (надал≥ - Ђƒогов≥рї).
1.2.    ¬≥дпов≥дно до вимог статт≥ 641 ÷ив≥льного кодексу ”крањни, даний документ, розм≥щений в мереж≥ ≤нтернет за адресою http://www.identis.com.ua/, Ї публ≥чною офертою, ≥ в раз≥ вчиненн€ ф≥зичною особою (надал≥ - Ђ«амовникї) д≥й, €к≥ св≥дчать про њњ акцепт, Ї обов'€зковими до виконанн€ дл€ ¬иконавц€ ≥ ц≥Їњ ф≥зичноњ особи. «д≥йсненн€ «амовником першоњ оплати медичних послуг в пор€дку визначеному в розд≥л≥ 5 ƒоговору Ї повним ≥ беззастережним акцептом оферти, €ка вважаЇтьс€ р≥вносильним укладенн€ ƒоговору на умовах, викладених в оферт≥.
1.3.    « метою ц≥Їњ ќферти нижченаведен≥ терм≥ни вживаютьс€ в такому значенн≥:
ќферта - публ≥чна пропозиц≥€ ¬иконавц€, адресована ф≥зичним особам, в≥дпов≥дно до статт≥ 641 ÷ив≥льного кодексу ”крањни, укласти з ним догов≥р про наданн€ платних медичних послуг на умовах, €к≥ м≥ст€тьс€ в ц≥й ќферт≥.
јкцепт оферти - повне, безумовне ≥ беззастережне прийн€тт€ «амовником/ його «аконним представником, умов оферти шл€хом зд≥йсненн€ одн≥Їњ або дек≥лькох наступних д≥й: реЇстрац≥€ «амовника на —айт≥ ¬иконавц€, замовленн€ послуг з використанн€м —айту ¬иконавц€, початок фактичного отриманн€ медичних послуг, оплата медичних послуг або ≥нш≥ д≥њ, €к≥ св≥дчать про згоду «амовника з умовами даного ƒоговору.
—торони Ч загальне найменуванн€ «амовника, його законного представника ≥ ¬иконавц€ при одночасному њх згадуванн≥ в даному ƒоговор≥.
«амовник - ф≥зична особа, €ка акцептувала ѕубл≥чну оферту ¬иконавц€ особисто або через свого законного представника, викладену в даному ƒоговор≥, ≥ отримуЇ в≥д ¬иконавц€ платн≥ медичн≥ послуги в≥дпов≥дно до ƒоговору, на умовах, €к≥ м≥ст€тьс€ в ц≥й ќферт≥.
¬иконавець - ћедичний стоматолог≥чний центр “овариство з обмеженою в≥дпов≥дальн≥стю Ђ≤мпер≥€ ƒент≥сї, €кий надаЇ платн≥ медичн≥ послуги на п≥дстав≥ отриманоњ л≥ценз≥њ ћ≥н≥стерства охорони здоров'€ ”крањни є 638243 в≥д 19 лютого 2012 року.
«аконний представник Ч ф≥зична особа (батько, усиновитель, оп≥кун), що д≥Ї в раз≥ €кщо пац≥Їнтом виступаЇ малол≥тн≥й (до 14 рок≥в), неповнол≥тн≥й (в≥д 14 до 18 рок≥в), або особа, цив≥льна д≥Їздатн≥сть €коњ обмежена р≥шенн€м суду.
Cайт ¬иконавц€ Ч веб-стор≥нка в мереж≥ ≤нтернет за адресою http://www.identis.com.ua/, €ка Ї оф≥ц≥йним джерелом ≥нформуванн€ «амовник≥в про ¬иконавц€ та послуги, €к≥ њм надаютьс€.
ѕослуги (медичн≥ послуги) - перел≥к медичних та ≥нших супутн≥х послуг, що надаютьс€ ¬иконавцем в пор€дку ≥ на умовах, визначених цим ƒоговором та ѕрейскурантом медичних послуг, затвердженого Ќаказом ƒиректора. ѕерел≥к послуг, њх варт≥сть та ≥нша ≥нформац≥€ щодо них викладен≥ на —айт≥ ¬иконавц€ ≥ безпосередньо в м≥сц€х зд≥йсненн€ д≥€льност≥ ¬иконавц€.
ѕрейскурант- д≥ючий перел≥к медичних послуг ¬иконавц€ з ц≥нами, що публ≥куЇтьс€ за адресою: http://www.identis.com.ua/, що Ї нев≥д'Їмною частиною ц≥Їњ ќферти.
ѕерсональн≥ дан≥ - це будь-€ка ≥нформац≥€ «амовника, в тому числ≥, але не т≥льки пр≥звище, ≥м'€, по батьков≥, дата ≥ м≥сце народженн€, адреса, телефон, паспортн≥ дан≥, профес≥€, ≥нформац≥€ про стан здоров'€, на€вн≥сть захворювань ≥ д≥агнози, дан≥ обстежень, а також ≥нш≥ в≥домост≥, отриман≥ ¬иконавцем при виконанн≥ умов договору.
1.4.    —торони гарантують, що кожна з≥ —тор≥н волод≥Ї необх≥дною д≥Їздатн≥стю, а р≥вно вс≥ма правами ≥ повноваженн€ми, необх≥дними ≥ достатн≥ми дл€ укладанн€ та виконанн€ даного ƒоговору в≥дпов≥дно до його умов.
1.5.    ¬иконавець п≥дтверджуЇ, що маЇ вс≥ необх≥дн≥ дозволи на зд≥йсненн€ медичноњ практики, пов'€заноњ з виконанн€м ƒоговору без будь-€ких обмежень, в≥дпов≥дно до вимог чинного законодавства ”крањни, ≥ несе в≥дпов≥дальн≥сть в раз≥ порушенн€ прав «амовника в процес≥ виконанн€ ƒоговору ≥ реал≥зац≥њ ѕослуг.
1.6.    ¬иконавець зд≥йснюЇ свою д≥€льн≥сть керуючись «аконом ”крањни Ђќснови законодавства ”крањни про охорону здоров'€ї в≥д 19.11.1992 р, «аконом ”крањни Ђѕро захист прав споживач≥вї в≥д 12.05.1991 р, «аконом ”крањни Ђѕро захист персональних данихї в≥д 01.06.2010 р ., ÷ив≥льним кодексом ”крањни, дотримуючись вимог чинного законодавства.
1.7.    ќзнайомленн€ «амовника з даним ƒоговором зд≥йснюЇтьс€ шл€хом розм≥щенн€ д≥ючоњ його редакц≥њ в куточку споживача ¬иконавц€ ≥ публ≥кац≥њ на сайт≥ ¬иконавц€ за адресою: http://www.identis.com.ua/. јкцепт оферти означаЇ, що «амовник згоден з ус≥ма положенн€ми ц≥Їњ пропозиц≥њ, ≥ р≥вносильний укладенню ƒоговору.
1.8.    “ерм≥н д≥њ ц≥Їњ оферти встановлюЇтьс€ з 7 липн€ 2020 року на весь пер≥од д≥њ Ћ≥ценз≥њ ¬иконавц€ на зд≥йсненн€ медичноњ практики.
1.9.    ” раз≥ укладенн€ м≥ж «амовником та ¬иконавцем приватно-правового (≥ндив≥дуального) договору про наданн€ медичних послуг, переважну силу мають умови приватно-правового договору.
1.10.     онсультац≥њ медичних прац≥вник≥в на сайт≥ та у соц≥альних мережах нос€ть рекомендац≥йний характер. «а отриманн€м додаткових призначень ≥ л≥куванн€ користувачам сайту необх≥дно зд≥йснити в≥зит до л≥кар€.

2.    ѕ–≈ƒћ≈“ ƒќ√ќ¬ќ–”
2.1.    ¬иконавець надаЇ платн≥ консультативно-д≥агностичн≥ та л≥кувальн≥ послуги за своњм проф≥лем д≥€льност≥, зг≥дно з чинним ѕрейскурантом ц≥н (дал≥ - ѕрейскурант ), затвердженим в установленому пор€дку, таким категор≥€м населенн€, що звернулис€ за медичними послугами («амовники):
2.1.1.    повнол≥тн≥м особам старше 18 рок≥в;
2.1.2.    неповнол≥тн≥м особам у в≥ц≥ до 18 рок≥в в супровод≥ њх законного представника (батьк≥в або оп≥кун≥в).
2.2.    ћедичн≥ послуги надаютьс€ в≥дпов≥дно до галузевих стандарт≥в у сфер≥ охорони здоров'€ та / або локальних протокол≥в медичноњ допомоги, затверджених в установленому пор€дку. як≥сть наданн€ медичних послуг маЇ в≥дпов≥дати вимогам законодавства ”крањни.
2.3.    Ќаданн€ медичних послуг зд≥йснюЇтьс€ в≥дпов≥дно за ≥нформованою добров≥льною згодою «амовника на проведенн€ д≥агностики, л≥куванн€ ≥ на проведенн€ операц≥њ та знеболенн€, €ка оформл€Їтьс€ за встановленою законодавством ”крањни формою перед наданн€м першоњ медичноњ послуги.
2.4.    ¬иконавець в пор€дку ≥ на умовах, визначених цим ƒоговором зобов'€зуЇтьс€ надати «амовнику медичн≥ послуги, передбачен≥ ѕрейскурантом медичних послуг, на п≥дстав≥ усного або письмового зверненн€ «амовника («аконного представника), а «амовник («аконний представник) зобов'€зуЇтьс€ прийн€ти та оплатити надан≥ медичн≥ послуги.
2.5.    «амовник добров≥льно приймаЇ на себе зобов'€занн€ оплачувати надан≥ медичн≥ послуги в пор€дку ≥ на умовах, передбачених цим ƒоговором.
2.6.    ѕослуги надаютьс€ за адресою ¬иконавц€: ”крањна, м  ињв, вул. ¬ишгородська, 4.
2.7.    ѕослуги надаютьс€ прот€гом робочого часу ¬иконавц€, зазначеного на сайт≥ ¬иконавц€ або на ресепшн.
3.    ѕ–ј¬ј “ј ќЅќ¬Тя« » —“ќ–≤Ќ
3.1.    ѕрава «амовника (його «аконного представника):
3.1.1.    ќтримувати медичн≥ послуги ≥ консультац≥њ належноњ €кост≥.
3.1.2.    ќтримувати достов≥рну ≥ повну ≥нформац≥ю про стан свого здоров'€, в тому числ≥ знайомитис€ з в≥дпов≥дними медичними документами, що стосуютьс€ його здоров'€, €к≥ збер≥гаютьс€ у ¬иконавц€.
3.1.3.    ќтримувати виписку з медичноњ карти, результати проведених обстежень ≥ консультац≥й фах≥вц≥в п≥сл€ оплати њх вартост≥ зг≥дно з ѕрейскурантом.
3.1.4.    ќтримувати достов≥рну ≥ повну ≥нформац≥ю про протипоказанн€, можлив≥ ускладненн€ та ризики, отримувати прогноз можливого розвитку захворюванн€ при наданн≥ медичних послуг.
3.1.5.    ћати право на таЇмницю про стан свого здоров'€, факт зверненн€ за медичною допомогою, д≥агноз, а також про в≥домост≥, одержан≥ при його медичному обстеженн≥.
3.1.6.    ¬имагати зам≥ни л≥кар€.
3.1.7.    Ќа ≥нформовану згоду на застосуванн€ метод≥в д≥агностики, проф≥лактики та л≥куванн€.
3.1.8.    Ќа ≥ндив≥дуальний п≥дх≥д до л≥куванн€.
3.1.9.    ¬≥дмовитис€ в≥д медичного втручанн€ ≥ в≥д п≥дписанн€ ≥нформованоњ згоди.
3.1.10.    ќтримувати достов≥рну ≥ повну ≥нформац≥ю про умови наданн€, зм≥ст, обс€г ≥ варт≥сть послуг.
3.1.11.    Ќа оскарженн€ неправом≥рних р≥шень ≥ д≥й з боку ¬иконавц€.
3.1.12.    ¬≥дмовитис€ в≥д отриманн€ медичних послуг ¬иконавц€ в раз≥ незгоди з будь-€ким пунктом даного договору, або в будь-€кий момент в процес≥ отриманн€ ѕослуги з оплатою за фактично надан≥ медичн≥ послуги.
3.2.    ќбовТ€зки «амовника (його «аконного представника):
3.2.1.    Ќадавати повну ≥ достов≥рну ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ ≥дентиф≥кац≥њ «амовника («аконного представника), в тому числ≥ дл€ заповненн€ анкети.
3.2.2.    Ќадавати ориг≥нали або коп≥њ документ≥в, що м≥ст€ть ≥нформац≥ю про стан здоровТ€ «амовника, €к≥ необх≥дн≥ ¬иконавцю дл€ наданн€ йому медичних послуг.
3.2.3.    ќзнайомитис€ з ѕрейскурантом до отриманн€ медичних послуг. ќплачувати варт≥сть медичних послуг в пор€дку ≥ на умовах, визначених цим ƒоговором.
3.2.4.    Ќеухильно дотримуватис€ усних ≥ письмових припис≥в ≥ рекомендац≥й л≥кар≥в.
3.2.5.    ѕов≥домити ¬иконавц€ до початку наданн€ ним медичних послуг, про в≥домий перел≥к л≥карських засоб≥в, що застосовуютьс€ «амовником, а також про вс≥ в≥дом≥ хвороби, пороки, алерг≥чн≥ або специф≥чн≥ реакц≥њ на л≥карськ≥ засоби ≥ продукти харчуванн€ та ≥ншу ≥стотну ≥нформац≥ю про стан свого здоров'€.
3.2.6.    ѕогоджувати з л≥куючим л≥карем вживанн€ будь-€ких терапевтичних препарат≥в, л≥к≥в, л≥карських трав, мазей ≥ т. д.
3.2.7.    ” раз≥ порушенн€ або неможлив≥сть дотриманн€ «амовником плану л≥куванн€ негайно пов≥домити про це ¬иконавц€.
3.2.8.    Ќалежним чином виконувати умови цього ƒоговору та своЇчасно ≥нформувати про будь-€к≥ обставини, що перешкоджають виконанню «амовником цього ƒоговору.
3.2.9.    ѕов≥домл€ти ¬иконавц€ про пол≥пшенн€ / пог≥ршенн€ самопочутт€, по€в≥ / зникненн≥ симптом≥в, а також ≥ншу ≥нформац≥ю про зм≥ни стану свого здоров'€ прот€гом терм≥ну л≥куванн€.
3.2.10.    ” раз≥ пог≥ршенн€ стану «амовника ≥ неможливост≥ в≥дв≥дати л≥кар€ (веч≥рн≥й, н≥чний час, вих≥дн≥ дн≥ ≥ т.п.) звертатис€ за нев≥дкладною медичною допомогою в службу швидкоњ та нев≥дкладноњ допомоги ≥ / або найближчу доступну медичну установу.
3.2.11.    Ќегайно (прот€гом доби з моменту отриманн€ медичних послуг) пов≥домити ¬иконавц€ про ви€влен≥ нев≥дпов≥дност≥ та недол≥ки в отриманн≥ медичних послуг, шл€хом зверненн€ до ¬иконавц€ з≥ скаргою на ≥мТ€ кер≥вника медичного центру, в €кому надавалис€ медичн≥ послуги.
3.2.12.    ƒотримуватис€ правил перебуванн€ на територ≥њ ¬иконавц€.
3.2.13.    ѕрибутт€ в м≥сце наданн€ медичних послуг в дату ≥ час наданн€ медичних послуг, визначених в≥дпов≥дно п. 4.3. справжньоњ угоди.
3.2.14.    «авчасно ≥нформувати ¬иконавц€ про необх≥дн≥сть скасуванн€ або зм≥ни призначеного йому часу отриманн€ медичноњ послуги.
3.2.15.    ¬≥дшкодовувати ¬иконавцю матер≥альний збиток, нанесений њм, або особою, ≥нтереси €кого в≥н представл€Ї.
3.3.    ѕрава ¬иконавц€:
3.3.1.     ќтримувати в≥д «амовника будь-€ку ≥нформац≥ю, необх≥дну дл€ виконанн€ своњх зобов'€зань за цим ƒоговором.
3.3.2.     ѕерев≥р€ти надану «амовником («аконним представником) ≥нформац≥ю, а також виконанн€ «амовником умов ƒоговору.
3.3.3.     ¬изначати тривал≥сть ≥ обс€г наданн€ ѕослуг в≥дпов≥дно до стану здоров'€ «амовника.
3.3.4.    ¬имагати в≥д «амовника п≥дписанн€ ≥нформованоњ згоди на медичне втручанн€ у випадках ≥ в пор€дку, визначеному чинними нормативними актами.
3.3.5.    ” раз≥ в≥дмови «амовника в≥д ѕослуг, €к≥ могли б, на думку фах≥вц≥в ¬иконавц€, зменшити або зн€ти небезпеку дл€ здоров'€ «амовника, ¬иконавець маЇ право отримати в≥д нього в≥дпов≥дну розписку про в≥дмову в≥д медичноњ допомоги, роз'€снивши «амовнику в доступн≥й дл€ нього форм≥ про можлив≥ насл≥дки такоњ в≥дмови дл€ його здоров'€.
3.3.6.    ¬имагати в≥д «амовника дотриманн€ правил перебуванн€ на територ≥њ ¬иконавц€, а також правил наданн€ ѕослуг.
3.3.7.    ” раз≥ зап≥зненн€ «амовника б≥льше н≥ж на 10 хвилин, в односторонньому пор€дку зм≥нити терм≥н наданн€ медичних послуг, або скасувати наданн€ таких медичних послуг.
3.3.8.    —кликати консил≥ум або залучати трет≥х ос≥б дл€ наданн€ медичних послуг, €к≥ мають необх≥дну квал≥ф≥кац≥ю.
3.3.9.    ¬имагати в≥д «амовника («аконного представника), виконанн€ умов цього ƒоговору.
3.3.10.    ѕризупинити виконанн€ своњх зобов'€зань або в≥дмовитис€ в≥д виконанн€ зобов'€зань за цим ƒоговором у раз≥ ненаданн€ або неповного / недостов≥рного наданн€ «амовником необх≥дноњ ≥нформац≥њ, невиконанн€ «амовником вимог, необх≥дних дл€ наданн€ €к≥сноњ медичноњ допомоги та вимагати в≥дшкодувати фактичн≥ витрати ¬иконавц€.
3.3.11.    ѕризупинити наданн€ послуг «амовнику на пер≥од перев≥рки виконанн€ «амовником («аконним представником) умов ƒоговору, в раз≥ виникненн€ або обірунтованих сумн≥в≥в в належному виконанн≥, або в порушенн≥ «амовником («аконним представником) умов даного договору.
3.3.12.    ¬≥дмовл€ти «амовнику в наданн≥ медичних послуг, шл€хом перенаправленн€ «амовника в проф≥льний медичний заклад. ѕричина даного р≥шенн€ викладаЇтьс€ в письмов≥й форм≥ ≥ доноситьс€ «амовнику («аконному представнику).
3.3.13.    ¬≥дмовити «амовнику (законному представнику), в наданн≥ послуг та припинити д≥ю даного ƒоговору в односторонньому пор€дку, в раз≥ невиконанн€ «амовником своњх обовТ€зк≥в за цим ƒоговором.
3.3.14.    ¬≥дмовити в наданн≥ медичних послуг «амовнику:
3.3.14.1.     оли наданн€ таких послуг не передбачено за€вленим ¬иконавцем медичним спец≥альност€м, зг≥дно в≥домостей €к≥ подавалис€ њм до ћ≥н≥стерства охорони здоров'€ ”крањни;
3.3.14.2.    ѕри в≥дсутност≥ у ¬иконавц€ необх≥дних фах≥вц≥в, обладнанн€, ≥нвентарю, або техн≥чних можливостей дл€ наданн€ необх≥дних медичних послуг;
3.3.14.3.    ѕри ви€вленн≥ у «амовника захворюванн€, л≥куванн€ €кого можливо лише в спец≥ал≥зованих закладах охорони здоров'€;
3.3.14.4.    якщо наданн€ медичних послуг, на думку фах≥вц€ ¬иконавц€, пов'€зане з невиправданим ризиком спричиненн€ шкоди здоров'ю або загрожуЇ життю «амовника;
3.3.14.5.    якщо наданн€ таких послуг з великою м≥рою ймов≥рност≥ може спричинити пог≥ршенн€ стану здоров'€ «амовника.
3.3.15.    Ќадавати медичн≥ послуги в≥дпов≥дно до кл≥н≥чних протокол≥в, рекомендац≥й ≥ нормативних документ≥в, затверджених ћ≥н≥стерством охорони здоровТ€ ”крањни та внутр≥шн≥ми документами ¬иконавц€.
3.3.16.    Ќадавати медичн≥ послуги при станах, що вимагають терм≥нового медичного втручанн€ дл€ збереженн€ житт€ «амовника при його несв≥домому стан≥ ≥ в≥дсутност≥ поруч близьких родич≥в. ѕитанн€ про терм≥нове медичне втручанн€ вир≥шуЇ консил≥ум, а при неможливост≥ його з≥брати Ч л≥куючий або черговий л≥кар, €кий надал≥ зобовТ€заний пов≥домити про це ¬иконавц€.
3.3.17.    ѕроводити акц≥њ, надавати знижки, впроваджувати спец≥альн≥ бонусн≥ програми, ≥ т.д. в пор€дку, передбаченому чинним законодавством ”крањни.
3.3.18.    ќтримувати грошову винагороду за наданн€ ѕослуг за цим ƒоговором.
3.3.19.    ¬ести фото та / або в≥део ф≥ксац≥ю процесу наданн€ медичних послуг ≥ в подальшому використовувати знеособлен≥ результати такоњ ф≥ксац≥њ в рекламних, навчальних та ≥нших ц≥л€х, що не суперечать законодавству ”крањни.
3.3.20.    ѕроводити ауд≥о запис телефонних розмов, пов'€заних з виконанн€м —торонами умов договору.
3.4.    ќбовТ€зки ¬иконавц€:
3.4.1.    Ќадавати «амовнику послуги з урахуванн€м норм «акону ”крањни Ђѕро захист персональних данихї, принцип≥в збереженн€ ≥ нерозголошенн€ медичноњ таЇмниц≥ та конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥њ. ” звТ€зку з цим, консультуванн€ «амовник≥в по телефону, електронн≥й пошт≥ та ≥нших засоб≥в звТ€зку заборонено. ¬ин€ток становить послуга онлайн консультуванн€ замовлена самим «амовником.
3.4.2.    «абезпечити «амовнику можлив≥сть отриманн€ послуг належноњ €кост≥ в≥дпов≥дно до норм цього ƒоговору та чинного законодавства ”крањни.
3.4.3.    «абезпечити «амовнику («аконному представнику), можлив≥сть отриманн€ ≥нформац≥њ з питань наданн€ послуг та акц≥йних пропозиц≥й.
3.4.4.     —пов≥стити «амовника про неможлив≥сть наданн€ де€ких ѕослуг зг≥дно ѕрейскуранта, або про виникненн€ обставин, €к≥ можуть призвести до скороченн€ ѕослуг, що надаютьс€, або про необх≥дн≥сть в додаткових послугах.
3.4.5.    ¬икористовувати л≥карськ≥ засоби ≥ вироби медичного призначенн€, дозволен≥ дл€ використанн€ в ”крањн≥.
3.4.6.    ¬ести ≥ збер≥гати медичну документац≥ю ≥ зв≥тн≥сть в≥дпов≥дно до вимог законодавства ”крањни.

4.     ѕќ–яƒќ  ЌјƒјЌЌя ≤ ѕ–»…ќћ” ћ≈ƒ»„Ќ»’ ѕќ—Ћ”√
4.1.     ћедичн≥ послуги надаютьс€ медичними прац≥вниками ¬иконавц€, €к≥ мають в≥дпов≥дну спец≥альну осв≥ту ≥ в≥дпов≥дають Їдиним квал≥ф≥кац≥йним вимогам в≥дпов≥дно до законодавства ”крањни.
4.2.    ¬иконавець надаЇ ѕослуги за цим ƒоговором в дн≥ та години роботи, €к≥ встановлюютьс€ адм≥н≥страц≥Їю ¬иконавц€ ≥ довод€тьс€ до в≥дома «амовника.
4.3.    Ќаданн€ послуг зд≥йснюЇтьс€ за попередн≥м записом до ¬иконавц€. «амовник п≥д час запису може вибрати день ≥ час прийому з на€вних в≥льних м≥сць у граф≥ку. Ќаданн€ медичних послуг без попереднього запису можливо виключно у випадках в≥дсутност≥ попередн≥м записом на даний момент ≥нших «амовник≥в.
4.4.    ¬иконавець встановлюЇ вид ≥ обс€г досл≥дженн€, виб≥р консультант≥в, метод≥в д≥агностики.
4.5.    ƒо початку наданн€ медичних послуг Ћ≥куючий л≥кар пов≥домл€Ї «амовнику перел≥к, склад ≥ варт≥сть вс≥х медичних послуг, наданн€ €ких Ћ≥куючий л≥кар вважаЇ за доц≥льне, та в усн≥й форм≥ погоджуЇ з «амовником перел≥к ≥ варт≥сть вс≥х медичних послуг, €к≥ будуть надан≥ ¬иконавцем за призначенн€м цього л≥кар€.
4.6.    ƒата ≥ час наданн€ медичноњ послуги може бути зм≥нено за ≥н≥ц≥ативою «амовника до настанн€ терм≥ну наданн€ такоњ послуги.
4.7.    ƒата ≥ час наданн€ медичноњ послуги може бути зм≥нено за ≥н≥ц≥ативою ¬иконавц€, €кщо:
4.7.1.    —тан здоров'€ «амовника перед початком наданн€ медичноњ послуги виключаЇ њњ наданн€ або значним чином зб≥льшуЇ ризики виникненн€ ускладнень, загрози життю або здоров'ю «амовника або ≥нших важких або негативних насл≥дк≥в;
4.7.2.    ¬иникненн€ обставин непереборноњ сили, €к≥ унеможливлюють наданн€ медичноњ послуги ¬иконавцем.
4.8.    ¬иконавець маЇ право в≥дмовити в наданн≥ медичноњ послуги, €кщо:
4.8.1.     «амовник в≥дмовл€Їтьс€ в≥д оплати медичноњ послуги;
4.8.2.     «амовник перебуваЇ в стан≥ алкогольного або наркотичного сп'€н≥нн€ ≥ / або порушуЇ правила перебуванн€ в установах охорони здоров'€;
4.8.3.    «амовник не вчинив попередн≥й запис в пор€дку, встановленому в п.3.2. договору;
4.8.4.    «амовник не з'€вивс€ на узгоджене в пор€дку, встановленому в п. 3.2. ƒоговору час, або зап≥знивс€ б≥льш н≥ж на 10 хвилин;
4.8.5.    «амовник не виконуЇ медичних припис≥в л≥кар≥в ¬иконавц€;
4.8.6.    Ќаданн€ послуг конкретному «амовнику неможливо через в≥дсутн≥сть необх≥дних фах≥вц≥в ≥ / або обладнанн€.
4.9.    ѕрийом-передача наданих медичних послуг зд≥йснюЇтьс€ в усн≥й форм≥ або на вимогу «амовника шл€хом оформленн€ јкту прийому-передач≥ наданих медичних послуг (дал≥ - јкт прийому-передач≥), €кий складений ¬иконавцем в двох прим≥рниках ≥ надаЇтьс€ «амовнику дл€ п≥дписанн€.
4.10.    «амовник зобов'€заний п≥дписати обидва прим≥рники јкта прийому-передач≥ або надати письмову мотивовану в≥дмову в≥д п≥дписанн€ јкту прийому-передач≥.
4.11.    ” раз≥ €кщо «амовник не надав письмову мотивовану в≥дмову в≥д п≥дписанн€ јкту прийому-передач≥, медична послуга вважаЇтьс€ належним чином наданою ¬иконавцем та належним чином прийн€та «амовником.
4.12.    «а на€вност≥ письмовоњ мотивованоњ в≥дмови в≥д п≥дписанн€ јкту прийому-передач≥, ¬иконавець прот€гом 14 (чотирнадц€ти) календарних дн≥в розгл€даЇ таку в≥дмову ≥ в письмов≥й форм≥ пов≥домл€Ї «амовнику про результати розгл€ду.
4.13.    ” раз≥ наданн€ «амовнику в≥дстрочки / розстрочки оплати медичних послуг, складанн€ јкту прийому-передач≥ Ї обов'€зковим. ѕри цьому в јкт≥ ф≥ксуЇтьс€ неоплачена варт≥сть медичноњ послуги, а також терм≥ни њњ оплати «амовником.
4.14.    якщо «амовнику ¬иконавцем надано к≥лька медичних послуг, ¬иконавець маЇ право скласти один јкт прийому-передач≥ в двох прим≥рниках, в €кому вказати весь перел≥к надаваних медичних послуг.
4.15.    «амовник п≥дтверджуЇ, що ¬иконавцем йому роз'€снено права та обов'€зки, встановлен≥ законодавством ”крањни.

5.    ѕќ–яƒќ  ќѕЋј“» ѕќ—Ћ”√  
5.1.     ¬арт≥сть послуг, €к≥ надаютьс€ за цим ƒоговором, визначаЇтьс€ зг≥дно з чинним на момент зверненн€ «амовника ѕрейскурантом ¬иконавц€. «амовник може ознайомитис€ з чинним ѕрейскурантом безпосередньо при реЇстрац≥њ або по телефону ¬иконавц€.
5.2.    ¬иконавець маЇ право в односторонньому пор€дку перегл€дати ц≥ни на ѕослуги, що надаютьс€ в рамках цього договору, ≥ вводити додатков≥ ѕослуги по новим методикам. «м≥нений ѕрейскурант розм≥щуЇтьс€ в куточку споживача ≥ на сайт≥ ¬иконавц€. «амовник зобов'€заний ознайомитис€ з ѕрейскурантом до отриманн€ ѕослуги.
5.3.    ќплата наданих медичних послуг зд≥йснюЇтьс€ «амовником п≥сл€ або в окремих обумовлених сторонами випадках, до початку наданн€ медичних послуг шл€хом:
5.3.1.    «д≥йсненн€ «амовником оплати в гот≥вков≥й форм≥ в касу ¬иконавц€;
5.3.2.    «д≥йсненн€ «амовником платежу за допомогою плат≥жноњ картки з використанн€м плат≥жного пристрою банку ¬иконавц€;
5.3.3.    «д≥йсненн€ «амовником безгот≥вковоњ оплати на розрахунковий рахунок ¬иконавц€.
5.4.    ѕраво вибору способу оплати належить «амовнику. ¬иконавець маЇ право в≥дмовити «амовнику у вибор≥ способу оплати т≥льки в раз≥ тимчасовоњ техн≥чноњ неможливост≥ зд≥йсненн€ оплати певним способом (у тому числ≥, але не виключно - несправн≥сть плат≥жного пристрою банку).
5.5.    «амовнику може надаватис€ знижка на варт≥сть медичноњ послуги, розм≥р €коњ визначаЇтьс€ в пор€дку, встановленому ¬иконавцем.
5.6.    «амовнику може надаватис€ в≥дстрочка / розстрочка оплати медичних послуг, при цьому «амовник зобов'€заний п≥дписати письмове зобов'€занн€ оплати. –≥шенн€ про наданн€ в≥дстрочки / розстрочки оплати медичних послуг приймаЇтьс€ за зверненн€м «амовника установи охорони здоров'€. ѕри цьому, прийн€тт€ такого р≥шенн€ Ї правом, а не обов'€зком ¬иконавц€.
5.7.    ” раз≥ в≥дмови «амовника в≥д продовженн€ обстеженн€ або л≥куванн€ з «амовника утримуЇтьс€ сума за фактично надан≥ ѕослуги. ” раз≥ попередньоњ оплати залишок суми, попередньо внесеноњ за ѕослуги, повертаЇтьс€ «амовнику гот≥вковим або безгот≥вковим розрахунком прот€гом 30 робочих дн≥в.
5.8.    ” раз≥ в≥дмови «амовника в≥д отриманн€ фактично сплачених медичних послуг, але не менше н≥ж за 6 (ш≥сть) годин до моменту початку њх фактичного наданн€, кошти повертаютьс€ «амовнику в пор€дку, визначеному цим ƒоговором. ” раз≥ в≥дмови «амовника менше, н≥ж за 6 (ш≥сть) годин до моменту фактичного наданн€ послуг, кошти «амовнику не повертаютьс€.
5.9.    ѕоверненн€ кошт≥в зд≥йснюЇтьс€ на п≥дстав≥ письмовоњ за€ви «амовника, в €кому «амовник повинен вказати своњ паспортн≥ дан≥ ≥ додати до зазначеноњ за€ви коп≥ю паспорта та чека або квитанц≥ю. ” раз≥ в≥дсутност≥ чеку або квитанц≥њ ¬иконавець маЇ право в≥дмовити «амовнику в поверненн≥ кошт≥в, сплачених на виконанн€ даного ƒоговору. “ерм≥н поверненн€ кошт≥в представл€Ї 5 (п'€ть) банк≥вських дн≥в з моменту отриманн€ ¬иконавцем за€ви про поверненн€ кошт≥в.
5.10.    ” раз≥ неможливост≥ виконанн€ ¬иконавцем зобов'€зань за цим договором, що виникли з вини «амовника, в тому числ≥ при порушенн≥ ним медичних припис≥в, та ≥н., ¬иконавець маЇ право в≥дмовити такому «амовнику в подальшому наданн≥ ѕослуг.
5.11.    ” раз≥ в≥дмови в≥д наданн€ медичних послуг в≥дпов≥дно до п. 5.10 цього договору, ¬иконавець не повертаЇ «амовников≥ варт≥сть оплачених ѕослуг.
5.12.    ¬иконавець залишаЇ за собою право не видавати «амовнику результати досл≥джень або виписку з медичноњ карти в раз≥, €кщо «амовник не справив остаточний розрахунок за отриман≥ ѕослуги.
5.13.    —ума витратних матер≥ал≥в та л≥карських препарат≥в, придбаних «амовником самост≥йно, в рахунок наданих ѕослуг не включаЇтьс€.

6.    ¬≤ƒѕќ¬≤ƒјЋ№Ќ≤—“№ —“ќ–≤Ќ
6.1.     «а невиконанн€ або неналежне виконанн€ прийн€тих на себе зобов'€зань —торони несуть в≥дпов≥дальн≥сть, визначену цим ƒоговором та чинним законодавством ”крањни.
6.2.    ¬иконавець несе в≥дпов≥дальн≥сть за €к≥сть наданих медичних послуг в рамках цього ƒоговору та виб≥р метод≥в л≥куванн€ в≥дпов≥дно до чинного законодавства.
6.3.    —торона не несе в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ ƒоговору, €кщо воно сталос€ не з його вини.
6.4.    —торона вважаЇтьс€ невинуватою ≥ не несе в≥дпов≥дальност≥ за порушенн€ ƒоговору, €кщо вона доведе, що вжила вс≥х залежних в≥д нењ заход≥в дл€ належного виконанн€ цього ƒоговору.
6.5.     ожна ≥з —тор≥н не несе в≥дпов≥дальност≥ за зобов'€занн€ми ≥ншоњ —торони перед трет≥ми особами, кр≥м випадк≥в, передбачених цим ƒоговором.
6.6.    ¬иконавець не несе в≥дпов≥дальност≥ в раз≥ виникненн€ ускладнень у «амовника або за шкоду, запод≥€ну життю ≥ здоров'ю «амовника в результат≥:
6.6.1.    невиконанн€ «амовником обов'€зк≥в, передбачених п≥дпунктами 3.2.4. Ч 3.2.10 цього ƒоговору, в тому числ≥ припис≥в ≥ рекомендац≥й л≥кар≥в ¬иконавц€, ѕлану л≥куванн€ ≥ т.д .;
6.6.2.    непов≥домленн€ «амовником («аконним представником) суттЇвоњ ≥нформац≥њ про стан свого здоров'€;
6.6.3.    несвоЇчасного пов≥домленн€ про виникл≥ в≥дхиленн€ ≥ порушенн€ в стан≥ здоров'€;
6.6.4.    використанн€ л≥карських засоб≥в ≥ вироб≥в медичного призначенн€ неналежноњ €кост≥ або таких, €к≥ не призначен≥ л≥кар€ми ¬иконавц€;
6.6.5.    настанн€ поб≥чних ефект≥в в≥д застосуванн€ л≥карських засоб≥в ≥ препарат≥в, на можлив≥сть настанн€ €ких виробник таких л≥карських засоб≥в ≥ препарат≥в вказував в анотац≥њ до них;
6.6.6.    в≥дмови в≥д рекомендованого медичного втручанн€;
6.6.7.    не пов≥домленн€ «амовником ≥нформац≥њ, передбаченоњ пунктом 3.2.9. справжньоњ угоди;
6.6.8.    припиненн€ л≥куванн€ з ≥н≥ц≥ативи «амовника;
6.6.9.    отриманн€ медичноњ допомоги в ≥нших закладах охорони здоров'€, розвитку захворювань або патолог≥й, €к≥ не пов'€зан≥ з наданн€м медичних послуг за цим ƒоговором;
6.6.10.    невиконанн€ ≥нших умов даного ƒоговору.
6.7.    ¬иконавець зв≥льн€Їтьс€ в≥д в≥дпов≥дальност≥, €кщо наступ ускладнень сталос€ не з вини ¬иконавц€ (не пов'€заний з €к≥стю медичних послуг, що надаютьс€ «амовникам ¬иконавц€).
6.8.    —торони розум≥ють ≥ визнають, що нев≥дпов≥дн≥сть результату наданн€ т≥Їњ чи ≥ншоњ послуги, що оч≥кував ≥ хот≥в отримати «амовник при зверненн≥ за наданн€м в≥дпов≥дноњ ѕослуги, саме по соб≥ не Ї фактом наданн€ такоњ послуги неналежноњ €кост≥.
6.9.    ¬≥дпов≥дальн≥сть ¬иконавц€ перед «амовником («аконним представником), в раз≥ предТ€вленн€ ним вимог / претенз≥й про в≥дшкодуванн€ збитку ≥ компенсац≥њ моральноњ шкоди в результат≥ ненаданн€ та / або наданн€ послуг неналежноњ €кост≥, що п≥дтверджуЇтьс€ висновком √оловного л≥кар€, в≥дшкодовуЇтьс€ виключно в межах вартост≥ в≥дпов≥дноњ послуги, оплаченоњ «амовником («аконним представником).
7.    ‘ќ–—-ћј∆ќ–
7.1.    —торони цього ƒоговору не несуть в≥дпов≥дальност≥ за невиконанн€ або неналежне виконанн€ умов цього ƒоговору, завдану нею шкоду або завдан≥ збитки (в тому числ≥ за неможлив≥сть виконанн€ або затримку виконанн€ вз€тих на себе зобов'€зань), €кщо так≥ Ї насл≥дком д≥њ форс-мажорних обставин.
7.2.    ѕ≥д форс-мажорними обставинами —торонами розум≥ютьс€: стих≥йн≥ лиха, погодн≥ €вища ≥ умови (землетруси, зсуви, повен≥, шквали, урагани, смерч≥, тайфуни, припливи ≥ в≥дливи, зливи ≥ зливов≥ опади, сн≥гопади, град, блискавка, посуха), еп≥дем≥€, еп≥зоот≥€, пожежа що почалас€ стих≥йно, загальноприйн€т≥ морськ≥ ризики, революц≥€, оголошена чи неоголошена в≥йна, в≥йськов≥ д≥њ або загроза в≥йни, громадськ≥ заворушенн€, страйки, локаути, блокади, ембарго, саботаж, арешти ≥ ув'€зненн€, рекв≥зиц≥€ суду, вибухи, виробнич≥ авар≥њ або катастрофи, несправност≥ механ≥зм≥в, транспортних ≥ вантажних засоб≥в або обладнанн€, карантинн≥ приписи, зм≥ни в д≥ючих нормах ≥ правилах, введенн€ надзвичайного стану, вимоги та приписи державних орган≥в, в≥дсутн≥сть електричноњ енерг≥њ, перебоњ в постачанн≥ води, поломка обладнанн€ або устаткуванн€, тимчасова непрацездатн≥сть л≥кар≥в або ≥ншого медичного персоналу ¬иконавц€, тощо.
7.3.    ѕри настанн≥ зазначених у п. 7.2. обставин, —торона, дл€ €коњ наступили ц≥ обставини, повинна спов≥стити ≥ншу —торону.

8.    ѕќ–яƒќ  ¬–≈√”Ћё¬јЌЌя —ѕќ–≤¬
8.1.     ¬с≥ суперечки або розб≥жност≥, що виникають в пер≥од д≥њ даного ƒоговору, —торони вир≥шують шл€хом переговор≥в, з метою врегулюванн€ суперечок в досудовому пор€дку.
8.2.    ” раз≥ неможливост≥ вир≥шенн€ таких спор≥в, розб≥жностей шл€хом переговор≥в, так≥ спори вир≥шуютьс€ судом в≥дпов≥дно до чинного законодавства ”крањни.
8.3.    ƒл€ зверненн€ до суду з приводу роз≥рванн€ або зм≥ни умов ƒоговору обов'€зкове пред'€вленн€ претенз≥њ, €ка розгл€даЇтьс€ ≥ншим боком прот€гом 30 дн≥в.

9.    ƒ≤я ƒќ√ќ¬ќ–” “ј ≤ЌЎ≤ ”ћќ¬»
9.1.    ÷ей ƒогов≥р Ї публ≥чним договором (публ≥чною офертою) в≥дпов≥дно до положень ст. 633 ÷ив≥льного кодексу ”крањни, ≥ м≥стить вс≥ ≥стотн≥ умови наданн€ ¬иконавцем медичних послуг, зазначених в ѕрейскурант≥ медичних послуг. ќферта складаЇтьс€ ≥ п≥дписуЇтьс€ в одному прим≥рнику, €кий збер≥гаЇтьс€ у ¬иконавц€. ѕропозиц≥њ розм≥щено ¬иконавцем в мереж≥ ≤нтернет  http://www.identis.com.ua/ ≥ доступна до в≥льного ознайомленн€. ”хваленн€ умов цього ѕубл≥чного договору (акцепт) Ї повним ≥ беззастережним ≥ означаЇ згоду «амовника з ус≥ма умовами ƒоговору без вин€тку ≥ доповненн€, а також св≥дчить про те, що «амовник розум≥Ї значенн€ своњх д≥й, вс≥ умови ƒоговору йому зрозум≥л≥, «амовник не знаходитьс€ п≥д впливом помилки, обману, насильства, погрози, ≥ т.п.
9.2.    «амовник усно або письмово звернувшись за отриманн€м медичних послуг до ¬иконавц€ приймаЇ (акцептуЇ) вс≥ умови цього ƒоговору, а дата першого зверненн€ за згодою —тор≥н вважаЇтьс€ датою укладенн€ цього ƒоговору.
9.3.    ƒодатковим доказом укладенн€ цього ƒоговору може бути письмовий документ складений ¬иконавцем ≥ п≥дписаний «амовником (в тому числ≥, але не виключно ≤нформована добров≥льна згода «амовника).
9.4.    ÷ей ƒогов≥р набираЇ чинност≥ з дати укладенн€ ≥ д≥Ї безстроково.
9.5.    ”мови цього ƒоговору встановлюютьс€ однаковими дл€ вс≥х «амовник≥в, кр≥м встановлених законодавством ”крањни випадк≥в.
9.6.    ¬иконавець не маЇ права в≥дмовитис€ в≥д укладенн€ цього ƒоговору при на€вност≥ у нього можливост≥ (в тому числ≥ техн≥чноњ, кадровоњ, орган≥зац≥йноњ тощо) надати «амовнику медичн≥ послуги.
9.7.    ƒ≥€ положень цього ƒоговору з оплати медичних послуг не поширюЇтьс€ на випадки наданн€ «амовникам медичних послуг, €к≥ оплачуютьс€ ¬иконавцю —трахувальниками за договорами добров≥льного медичного страхуванн€ (безперервного страхуванн€ здоров'€) або ≥ншими трет≥ми особами, в≥дпов≥дно до умов в≥дпов≥дних договор≥в.
9.8.    «м≥ни до цього ƒоговору внос€тьс€ ¬иконавцем в односторонньому пор€дку ≥ оприлюднюютьс€:
9.8.1.     Ќа оф≥ц≥йному сайт≥ ¬иконавц€:  http://www.identis.com.ua/
9.8.2.     Ќа паперових нос≥€х за м≥сцезнаходженн€м ¬иконавц€.
9.9.    ” раз≥ ви€вленн€ розб≥жностей м≥ж умовами цього ƒоговору оприлюдненими на оф≥ц≥йному сайт≥ ¬иконавц€ ≥ на паперових нос≥€х за м≥сцезнаходженн€м ¬иконавц€, пр≥оритет маЇ прим≥рник на паперових нос≥€х.
9.10.    «м≥ни до цього ƒоговору не можуть впливати ≥ обмежувати €к≥сть ≥ обс€г послуг, щодо ѕослуг, €к≥ були оплачен≥ «амовником до вступу в силу таких зм≥н.
9.11.    ÷ей ƒогов≥р може бути роз≥рваний в пор€дку та у спос≥б, встановлений законодавством ”крањни.
10.    ”ћќ¬»  ќЌ‘≤ƒ≈Ќ÷≤…Ќќ—“≤
10.1.    ¬≥дпов≥дно ÷ив≥льного кодексу ”крањни, «акон≥в ”крањни Ђѕро товариства з обмеженою та додатковою в≥дпов≥дальн≥стюї, Ђѕро ≥нформац≥юї, Ђќснови законодавства ”крањни про охорону здоровТ€ї, Ђѕро науково-техн≥чну ≥нформац≥юї, з метою запоб≥ганн€ витоку ≥ розголошенн€ конф≥денц≥йноњ ≥нформац≥њ, медичноњ таЇмниц≥ та ≥нформац≥њ, що становить комерц≥йну таЇмницю «амовника, ¬иконавець зобовТ€зуЇтьс€ не розголошувати комерц≥йну ≥нформац≥ю, €ка стала (може стати) йому в≥домою п≥д час виконанн€ даного ƒоговору.
10.2.    —торони погодилис€ на веденн€ запису телефонних розмов ≥ можлив≥сть посиланн€ на них у раз≥ виникненн€ суперечок, а також при врегулюванн≥ конфл≥ктних ситуац≥й.
10.3.    ¬иконавець не несе в≥дпов≥дальност≥ за розголошенн€ ≥нформац≥њ, наданоњ «амовником при використанн≥ сайту ¬иконавц€, €кщо таке розголошенн€ сталос€ внасл≥док обставин, що не залежали в≥д вол≥ ¬иконавц€ ≥ не могли бути попереджен≥ ним (зокрема, в результат≥ хакерських атак, перехопленн€ ≥нформац≥йних даних, розм≥щенн€ персональних даних «амовником на зовн≥шн≥х ≥нформац≥йних ресурсах, веб-сайтах, електронн≥й пошт≥ ≥ т.д.).

11.    «ј Ћё„Ќ≤ ѕќЋќ∆≈ЌЌя
11.1.    јкцептуючи даний ƒогов≥р «амовник («аконний представник) автоматично погоджуЇтьс€ з повним ≥ безумовним прийн€тт€м положень ƒоговору, затвердженого ¬иконавцем ≥ оприлюдненого на сайт≥ ¬иконавц€.
11.2.    јкцепт даного ƒоговору Ї згодою «амовника на зб≥р, обробку, використанн€ наданих персональних даних будь-€ким способом, передбаченим «аконом Ђѕро захист персональних данихї, в т.ч. занесенн€ њх до бази персональних даних ¬иконавц€ з метою виконанн€ цього договору, визначених чинним «аконом ”крањни Ђѕро захист персональних данихї є 2297-VI в≥д 01.06 .2010р.
11.3.    «амовник надаЇ ¬иконавцю право пов≥домл€ти йому будь-€ку ≥нформац≥ю, €ка стосуЇтьс€ д≥€льност≥ ¬иконавц€, послуг, акц≥й, новин та ≥н. поштою, електронною поштою, способами телефонного зв'€зку або пов≥домленн€ми SMS.
11.4.    ¬иконавець докладаЇ максимально можливу к≥льк≥сть зусиль дл€ того, щоб ≥нформац≥€, розм≥щена на даному сайт≥, була актуальною ≥ корисною на момент њњ публ≥кац≥њ ≥ не несе в≥дпов≥дальн≥сть, пов'€зану з використанн€м даноњ ≥нформац≥њ, в результат≥ можливих неточностей, помилок ≥ упущень. ¬иконавець не несе матер≥альну та ≥ншу в≥дпов≥дальн≥сть за умисний чи ненавмисний збиток, €кий може виникнути в результат≥ використанн€ ≥нформац≥њ, розм≥щеноњ на —айт≥ ¬иконавц€, €ка може перестати бути актуальною, може бути не повною, м≥стити техн≥чн≥ або граматичн≥ неточност≥. ¬иконавець маЇ право без попереднього пов≥домленн€ вносити зм≥ни та доповненн€ в послуги ¬иконавц€ ≥ ≥ншу ≥нформац≥ю, розм≥щену на —айт≥ ¬иконавц€. ¬≥дв≥дувач≥ сайту можуть переходити за г≥перпосиланн€ми на зовн≥шн≥ ≥нформац≥йн≥ ресурси ≥ / або вебсайти. –озм≥щенн€ г≥перпосиланн€ не мають на уваз≥ зв'€зок м≥ж ¬иконавцем ≥ зовн≥шн≥ми ресурсами. ¬иконавець не несе н≥€коњ в≥дпов≥дальност≥ за зм≥ст, коректн≥сть, легальн≥сть та достов≥рн≥сть ≥нформац≥њ розм≥щену на зовн≥шн≥х ресурсах.
11.5.    —торони гарантують правильн≥сть вказаних ними в даному ƒоговор≥ рекв≥зит≥в та зобовТ€зуютьс€ своЇчасно пов≥домл€ти ≥ншу —торону про њх зм≥ну.
11.6.    ÷ей ƒогов≥р складений при повному розум≥нн≥ —торонами його умов та терм≥нолог≥њ.
11.7.    ¬се ≥нше, що не врегульоване цим ƒоговором, регулюЇтьс€ чинним законодавством ”крањни.
11.8.    –екв≥зити ¬иконавц€:
“ќ¬ Ђ≤мпер≥€ ƒент≥сї
ёридична  та фактична адреса: 04114, м.  ињв, вул. ћак≥њвська 10_а група прим≥щень 150 (л≥т Ђјї)
 од ™ƒ–ѕќ” 39057122
ѕј“ Ђ –≈ƒ≤ ј√–» ќЋ№ ЅјЌ ї ™ƒ–ѕќ” 14361575,
ћ‘ќ 300614
рахунок є  UA503006140000026006500123542
Ћ≥ценз≥€ ћќ« сер≥њ ј≈ є 638630 в≥д 30.04.2015 р
“елефон (067)465-16-64
ƒиректор ƒегасюк Ћ.¬.

«аписатьс€ на приЄм
* - пол€, об€зательные дл€ заполнени€